Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 10:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Latowicz odbędzie się VII sesja Rady Gminy Latowicz z następującym, planowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Debata nad „Raportem o stanie gminy Latowicz za rok 2018”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Latowicz za rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Latowicz.
 10. Rozpatrzenie sprawy ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu udziału w sesjach Rady Gminy Latowicz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2020 – 2023.   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drodze powiatowej nr 2231W w miejscowości Waliska, gmina Latowicz.
 13. Informacja na temat funkcjonowania jednostek OSP za rok 2018.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 17. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady    

                                                                                                                                                       /-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2310
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: VII SESJA RADY GMINY
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 18.06.2019 07:57:29
Data udostępnienia informacji: 18.06.2019 08:10:12
Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2019 08:11:25
Rejestr zmian