Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LVII/449/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w przedmiocie poparcia protestu rolników sprzeciwiających się napływowi towarów z Ukrainy oraz wprowadzaniu „Zielonego Ładu”Uchwała nr LVII/448/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Latowicz oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczekUchwała nr LVII/447/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2024Uchwała nr LVII/446/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038Uchwała nr LVII/445/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałejUchwała nr LVII/444/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr LVII/443/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LatowiczUchwała nr LVII/442/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie zmiany opłat za ścieki i osady ściekowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w LatowiczuUchwała nr LVII/441/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2024 rokUchwała nr LVII/440/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz postępowania w tych sprawachUchwała nr LVII/439/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Latowicz”Uchwała nr LVII/438/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie zmiany statutu sołectwa Latowicz Rejon IIIUchwała nr LVII/437/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy LatowiczUchwała nr LVII/436/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.Uchwała nr LVII/435/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 27 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz, położonej w miejscowości Wielgolas na rzecz jej użytkownika wieczystegoUchwała nr LVI/434/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 06 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz