Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Z A W I A D O M I E N I E 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 10 lipca 2020 r. (piątek) na godzinę 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Latowicz z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie kworum.
 3. Debata nad „Raportem o stanie gminy Latowicz za rok 2019”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Latowicz
  za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz  absolutorium
   z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
  za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Latowicz na rok szkolny 2020/2021.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2024.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z sesji zwyczajnej Rady Gminy Latowicz, z dnia
  26 maja 2020 r.
 15. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Latowicz, z dnia
  8 czerwca 2020 r.
 16. Zamknięcie sesji Rady Gminy

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                                  Wiesław Świątek

                                                                  

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1626
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XVI SESJA RADY GMINY
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 06.07.2020 09:15:10
Data udostępnienia informacji: 06.07.2020 09:36:28
Data ostatniej aktualizacji: 06.07.2020 09:36:36
Rejestr zmian