Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3, art. 15zzx ust. 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)  zwołuję

 XIV sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 26 maja 2020 r. (wtorek) na godzinę 9.00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za rok 2019.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2020

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/93/20 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczenie, na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu – I etap (dokończenie poprzez dostawę urządzeń wraz z robotami towarzyszącymi oraz rozruch oczyszczalni)”

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczenie, na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu – I etap (dokończenie poprzez dostawę urządzeń wraz z robotami towarzyszącymi oraz rozruch oczyszczalni)”

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz.

9.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

 10.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: XI z dnia 27.12.2019 r. ,

XII nadzwyczajnej z dnia 05.02.2020 r. , XIII nadzwyczajnej w trybie zdalnym z dnia 29.04.2020 r.

12.Zamknięcie sesji Rady Gminy.

                                                                  

Przewodniczący Rady

/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1755
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XIV SESJA RADY GMINY
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 19.05.2020 13:12:05
Data udostępnienia informacji: 19.05.2020 13:43:04
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2020 13:43:09
Rejestr zmian