Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póżn. zm.)
zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 17 lutego 2022 r. (czwartek) na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu ul. Rynek 1, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2022.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu postępowania w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Latowicz i sposobu jej rozliczania.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Latowicz, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania.

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Latowicz na 2022 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Strategii rozwoju gminy Latowicz na lata 2015 – 2025”.

14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Latowiczu do załatwiania indywidualnych  spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku  energetycznego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

17.Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Latowicz”.

18.Przedstawienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Latowicz
za lata 2019 – 2020.

19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Latowicz na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku.”

 20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas.

 21.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Latowicz za rok 2021.

22.Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Latowicz za rok 2021.

23.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

24.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

25.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

26.Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady

    Wiesław Świątek

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 738
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: xxxiii sesja rady gminy latowicz
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 21:44:48
Data udostępnienia informacji: 09.02.2022 21:45:47
Data ostatniej aktualizacji: 09.02.2022 21:45:50
Rejestr zmian