Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 14 czerwca 2022r. (wtorek) na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu ul. Rynek 1, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Debata nad Raportem o stanie gminy za rok 2021.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz wotum zaufania.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2022.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Latowiczu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 12. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 15. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady

Wiesław Świątek

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 462
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: xxxvi sesja rady gminy latowicz
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Kacprowicz
Osoba, która udostępnia informację: Karolina Kacprowicz
Data wytworzenia informacji: 07.06.2022 11:52:10
Data udostępnienia informacji: 07.06.2022 11:52:40
Data ostatniej aktualizacji: 07.06.2022 11:52:59
Rejestr zmian