Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIII/320/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033Uchwała nr XLIII/319/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023Uchwała nr XLIII/318/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie zmiany Statutu Gminy LatowiczUchwała nr XLIII/317/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie przystąpienia Gminy Latowicz” do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023Uchwała nr XLIII/316/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w gminie Latowicz”Uchwała nr XLIII/315/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Latowicz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Uchwała nr XLIII/314/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023Uchwała nr XLIII/313/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowegoUchwała nr XLIII/312/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Latowicz cywilnoprawnego porozumienia o ustanowienie klastra energii Powiatu MińskiegoUchwała nr XLIII/311/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2023 rokUchwała nr XLIII/310/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Latowicz