Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XVII/115/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 lipca 2020 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033Uchwała nr XVII/114/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 lipca 2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2020.Uchwała nr XVI/113/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2024.Uchwała nr XVI/112/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Uchwała nr XVI/111/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Latowicz na rok szkolny 2020/2021. Uchwała nr XVI/110/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2020.Uchwała nr XVI/109/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała nr XVI/108/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.Uchwała nr XVI/107/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok Uchwała nr XVI/106/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz wotum zaufania.