Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXI/214/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033Uchwała nr XXXI/213/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2021Uchwała nr XXXI/212/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy LatowiczUchwała nr XXXI/211/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie zmiany statutu Samorządowego Żłobka w WielgolesieUchwała nr XXXI/210/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - . zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez gminę Latowicz.Uchwała nr XXXI/209/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.Uchwała nr XXXI/208/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.Uchwała nr XXXI/207/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2022.Uchwała nr XXXI/206/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie przystąpienia gminy Latowicz do stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.Uchwała nr XXXI/205/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości i stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie gminy Latowicz.Uchwała nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2022 r.Uchwała nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 r.