Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXIV/261/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej oraz zmian w statucieUchwała nr XXXIV/260/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029Uchwała nr XXXIV/259/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2022Uchwała nr XXXIV/258/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zasad przyznawania diety przewodniczącym organów wykonawczych sołectw na terenie gminy LatowiczUchwała nr XXXIV/257/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zasad, trybu postępowania w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Latowicz i sposobu jej rozliczaniaUchwała nr XXXIV/256/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości LatowiczUchwała nr XXXIV/255/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojewnnych w 2022 rokuUchwała nr XXXIV/254/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie przyjęcia do realizacji Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia w 2022 roku usług "opieki na odległość"Uchwała nr XXXIV/253/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025Uchwała nr XXXIV/252/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Latowicz obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaUchwała nr XXXIV/251/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoUchwała nr XXXIV/250/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy LatowiczUchwała nr XXXIV/249/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piatki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu w Gminie Latowicz