Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LII/400/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035Uchwała nr LII/399/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023Uchwała nr LII/398/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy LatowiczUchwała nr LII/397/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 r.Uchwała nr LII/396/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Latowicz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Uchwała nr LII/395/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na pomoc społeczną dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028Uchwała nr LII/394/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028Uchwała nr LII/393/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.Uchwała nr LII/392/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w LatowiczuUchwała nr LII/391/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024Uchwała nr LII/390/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawaniaUchwała nr LII/389/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowościach Latowicz i Wielgolas, stanowiących własność Gminy Latowicz