Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zwołuję XXII sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek)
na godzinę 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Latowicz
z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Latowicz.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Latowicz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Latowicz za rok 2020.
 10. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Latowicz za rok 2020.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 14. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady

    Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1467
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XXII SESJA RADY GMINY LATOWICZ
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 08.01.2021 18:14:43
Data udostępnienia informacji: 08.01.2021 18:19:04
Data ostatniej aktualizacji: 08.01.2021 18:17:54
Rejestr zmian