Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję23 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulownym stanie prawnym - działka 317 Oleksianka09 kwietnia 2024, Obwieszczenie Starosty Mińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 220736W (ul. Mostowa) w Latowiczu”15 kwietnia 2024, OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - likwidację urządzeń wodnych, tj. istniejących rowów drogowych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 177, 183, 184, 256, 257, 258/1, 315, 316, 324, 325, 401/2, 949/2, 950, 1004, 1093, 1094, 1103, 1104, 2019 obręb 0010 Latowicz, wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 183, 184, 448, 449 obręb Latowicz, gmina Latowicz; - wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów drogowych 177, 183, 184, 949/2, 950, 2019 obręb 0010 Latowicz, gmina Latowicz; - na przebudowę urządzeń wodnych, tj. rowu wraz z przepustem na działkach o nr ewid. 183, 2019 obręb 0010 Latowicz, gmina Latowicz; - na wykonane urządzeń wodnych, tj. wylotów na działkach o nr ewid. 183, 184, 473 obręb 0010 Latowicz, gmina Latowicz; - usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Świder17 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulownym stanie prawnym - działka nr 505 Waliska17 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulownym stanie prawnym - działka nr 147 Latowicz11 kwietnia 2024, Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2024 r. o wydanej decyzji Nr 285/24 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu u projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca Gminie Latowicz pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków położonych w obrębie Strachomin, gmina Latowicz.15 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ustalającej odzkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowym stanie prawnym - działka nr 543 Waliska15 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ustalającej odzkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowym stanie prawnym - działka nr 478 Waliska15 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ustalającej odzkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowym stanie prawnym - działka nr 150 Waliska15 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowaia z tutyłu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulownym stanie prawnym - działka nr 320 Oleksianka15 kwietnia 2024, OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej prowadzone z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Mińskiego z dnia 5 listopada 2013 r., znak: WS.6341.172.2013 udzielającej Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji Urządzeń Wodnych w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. piętrzenie wód powierzchniowych cieku Wodynie, za pomocą urządzeń wodnych - zastawek o zamknięciach szandorowych, zlokalizowanych w km jego biegu: 2+940, 3+380, 3+840, 4+280, 4+600, 5+150 w miejscowościach Latowicz, gm. Latowicz i Łukówiec, gm. Mrozy oraz pobór wód powierzchniowych cieku Wodynie do nawodnień użytków zielonych o łącznej powierzchni 82 ha na gruntach położonych we wsi Latowicz, gm. Latowicz i wsi Łukówiec, gm. Mrozy.10 kwietnia 2024, RGOŚ.6730.38.2024.EW - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna na dz. nr ew. 419/42 w m. Waliska, gm. Latowicz.10 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 496/3 Waliska10 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 480 Waliska10 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 176 Waliska10 kwietnia 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 148 Waliska02 kwietnia 2024, RGOŚ.6730.115.2023.EW - Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 441/1 położonej w m. Dębe Małe, gm. Latowicz, o wydanej decyzji o warunkach zabudowy na dz. nr ew. 442/1 w m Dębe Małe, gm. Latowicz.