Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XIII/97/2020 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy LatowiczUchwała nr XIII/96/2020 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie określenia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2020 rok Uchwała nr XIII/95/2020 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Oleksianka Uchwała nr XIII/94/2020 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Cegłów, stanowiącej współwłasność Gminy LatowiczUchwała nr XIII/93/2020 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap ( dokończenie poprzez dostawę urządzeń wraz z robotami towarzyszącymi oraz rozruch oczyszczalni)"Uchwała nr XIII/92/2020 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033Uchwała nr XIII/91/2020 Rada Gminy Latowicz z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2020 r.