Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LIV/427/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2024Uchwała nr LIV/426/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038Uchwała nr LIV/425/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw części miejscowości w gminie Latowicz.Uchwała nr LIV/424/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 26 stycznia 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024Uchwała nr LIV/423/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Trójcy w Latowiczu na realizację zadania pn. „Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówUchwała nr LIV/422/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawaniaUchwała nr LIV/421/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie przystąpienia Gminy Latowicz do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2024Uchwała nr LIV/420/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Latowicz