Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 lutego 2024, OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego23 lutego 2024, RGOŚ.6730.96.2023.EW - Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1969/15 i 1969/1 położonej w m. Latowicz, gm. Latowicz, o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dz. nr ew. 1969/14.21 lutego 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 496/3 Waliska21 lutego 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 506 Waliska20 lutego 2024, Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ew.: 1115/3, 1115/4, 1116/2, 1116/1, 1218 w m. Latowicz gm. Latowicz.20 lutego 2024, OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych14 lutego 2024, OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Mińskiego z dnia 5 listopada 2013 r., znak: WS.6341.172.2013 udzielającej Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji Urządzeń Wodnych w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. piętrzenie wód powierzchniowych cieku Wodynie, za pomocą urządzeń wodnych - zastawek o zamknięciach szandorowych, zlokalizowanych w km jego biegu: 2+940, 3+380, 4+280, 4+600, 5+150 w miejscowościach Latowicz, gm. Latowicz i Łukówiec, gm. Mrozy oraz pobór wód powierzchniowych cieku Wodynie do nawodnień użytków zielonych o łącznej powierzchni 82 ha na gruntach położonych we wsi Latowicz, gm. Latowicz i Łukówiec, gm. Mrozy, w którego prawa i obowiązki wstąpiło Państowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.13 lutego 2024, Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminiu rozpatrzenia zażalenia w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Latowicz07 lutego 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 52/1 i 55/1 Budziska07 lutego 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 479/2 Dębe Małe01 lutego 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 1 Dąbrówka