Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLII/309/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023Uchwała nr XLII/308/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033Uchwała nr XLII/307/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2023Uchwała nr XLII/306/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033Uchwała nr XLII/305/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2022 rokuUchwała nr XLII/304/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2022Uchwała nr XLII/303/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031Uchwała nr XLII/302/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Latowiczu na 2023 rokUchwała nr XLII/301/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Latowiczu na 2023 r.Uchwała nr XLII/300/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Latowiczu na 2023 rokUchwała nr XLII/299/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz, stanowiącej własność Gminy LatowiczUchwała nr XLII/298/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia na rok 202 3 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz, ustalenia maksym alnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia formy i specjalności, na które dofinansowanie może być przyznawane.Uchwała nr XLII/297/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Uchwała nr XLII/296/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2022 - w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Latowiczu i nadania jej statutu