Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 21 grudnia 2022 r. (środa) na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu ul. Rynek 1, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Latowiczu i nadania jej statutu.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia formy i specjalności, na które dofinansowanie może być przyznawane.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz, stanowiącej własność Gminy Latowicz.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz na 2023
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2023 r.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2022.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2023 – 2033.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2023.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2023.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójt w okresie pomiędzy sesjami.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: 28 listopada 2022 r.
 20. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 440
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: xlii sesja rady gminy latowicz
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Krzewska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Krzewska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2022 14:16:36
Data udostępnienia informacji: 19.12.2022 14:27:25
Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2022 14:27:19
Rejestr zmian