Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 11 i § 15 Statutu Gminy Latowicz (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 10141 i poz. 12157 zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Latowiczu na dzień 15 września 2023 r. (piątek) godz. 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu ul. Rynek 6A,  z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 4. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Latowicz.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Latowicz.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2024 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzednie sesji, tj. 28 czerwca 2023 r.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzednie sesji, tj. 14 lipca 2023 r.
 13. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 260
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: L SESJA RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Krzewska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Krzewska
Data wytworzenia informacji: 07.09.2023 07:37:45
Data udostępnienia informacji: 07.09.2023 07:41:36
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2023 07:41:30
Rejestr zmian