Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLI/295/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy LatowiczUchwała nr XLI/294/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Finansowej na lata 2022-2031Uchwała nr XL/293/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy LatowiczUchwała nr XLI/292/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2023 r.Uchwała nr XLI/291/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 r.Uchwała nr XLI/290/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Uchwała nr XLI/289/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy LatowiczUchwała nr XL/288/2022 Rada Gminy Latowicz z dnia 14 listopada 2022 - w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Latowicz oraz nadania jej statutu