Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 21 lipca 2021 r. (środa) na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu ul. Rynek 1, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2021 – 2033.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Latowicz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wielgolas.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas, stanowiących własność gminy Latowicz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za ścieki i osady ściekowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Latowicz w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Latowicz.
 11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Zamknięcie sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                     /-/  Wiesław Świątek  

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1070
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XXVIII SESJA RADY GMINY LATOWICZ
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 14.07.2021 20:08:25
Data udostępnienia informacji: 14.07.2021 20:13:02
Data ostatniej aktualizacji: 14.07.2021 20:09:13
Rejestr zmian