Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 25/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2022 - w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli UkrainyZarządzenie nr 24/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2022Zarządzenie nr 23/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2022 - w sprawie form i trybu udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Latowicz w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaZarządzenie nr 22/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2022 rokZarządzenie nr 21/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 30 marca 2022 - w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19Zarządzenie nr 20/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 24 marca 2022 - w sprawie wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu do realizacji zadań Gminy Latowicz w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom UkrainyZarządzenie nr 19/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 24 marca 2022 - w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Latowicz za 2021 rokZarządzenie nr 18/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 24 marca 2022 - w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotnicznych straży pożarnychZarządzenie nr 17/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 24 marca 2022 - w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2022Zarządzenie nr 16/2022 Wójt Gminy Latoiwcz z dnia 17 marca 2022 - w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecxznej w Latowiczu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dotyczących przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaZarządzenie nr 14/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2022 rokZarządzenie nr 13/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 11 marca 2022 - w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2021, spprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Gminy LatowiczZarządzenie nr 12/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 03 marca 2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029Zarządzenie nr 11/2022 Wójt Gminy Latowicz z dnia 01 marca 2022 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizaję zadania publicznego w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Latoiwcz w roku 2022