Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVIII/374/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Waliska, stanowiącej własność Gminy LatowiczUchwała nr XLVIII/373/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy MrozyUchwała nr XLVIII/372/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Latowicz i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organu uprawnionego do udzielenia tych ulgUchwała nr XLVIII/371/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Latowicz oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczekUchwała nr XLVIII/370/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy LatowiczUchwała nr XLVIII/369/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawię ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę LatowiczUchwała nr XLVIII/368/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033Uchwała nr XLVIII/367/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023Uchwała nr XLVIII/366/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Latowicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rokUchwała nr XLVIII/365/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rokUchwała nr XLVIII/364/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Latowicza wotum zaufaniaUchwała nr XLVII/363/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 07 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy MrozyUchwała nr XLVII/362/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 07 czerwca 2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033Uchwała nr XLVII/361/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 07 czerwca 2023 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023Uchwała nr XLVII/360/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 07 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania diety przewodniczącym organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Latowicz Uchwała nr XLVII/359/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 07 czerwca 2023 - w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Latowicz” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Latowicz”