Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu ul. Rynek 1, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Latowicz.
 4. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 r.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie kreślenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2023 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od ośrodków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2022.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójt w okresie pomiędzy sesjami.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji: 28 października 2022 r. i 14 listopada 2022 r.
 13. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 336
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: xli sesja rady gminy latowicz
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Krzewska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Krzewska
Data wytworzenia informacji: 23.11.2022 14:29:28
Data udostępnienia informacji: 23.11.2022 14:30:36
Data ostatniej aktualizacji: 23.11.2022 14:29:54
Rejestr zmian