Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 11 i § 15 Statutu Gminy Latowicz (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 10141 i poz. 12157 zwołuję LIII sesję Rady Miejskiej w Latowiczu na dzień 21 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu ul. Rynek 6A,  z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przedstawicieli KRUS dot. analizy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Samorządowego Żłobka w Wielgolesie
 5. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Latowicz
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
 8. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Latowicz, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych oraz strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w szkoleniach lub ćwiczeniach
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
  z opłat, a także trybu ich pobierania
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” na rok 2024 w gminie Latowicz”
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2023.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz na 2023
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2024 r.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2023.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2024 – 2038.
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2024.
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038.
 22. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2024.
 23. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, tj. 17 listopada 2023 r.
 26. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Świątek

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 236
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Krzewska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Krzewska
Data wytworzenia informacji: 20.12.2023 14:41:33
Data udostępnienia informacji: 20.12.2023 14:43:21
Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2023 14:51:58
Rejestr zmian