Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XI/88/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych, gmina Latowicz Uchwała nr XI/87/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz na 2020 rok Uchwała nr XI/86/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2020Uchwała nr XI/85/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2020 rok Uchwała nr XI/84/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020Uchwała nr XI/83/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021Uchwała nr XI/82/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020Uchwała nr XI/81/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia formy i specjalności, na które dofinansowanie może być przyznawaneUchwała nr XI/80/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - zmieniająca uchwałę Rady Gminy Latowicz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy LatowiczUchwała nr XI/79/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 roku Uchwała nr XI/78/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033Uchwała nr XI/77/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2020Uchwała nr XI/76/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028Uchwała nr XI/75/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz