Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),

zwołuję XX sesję Rady Gminy Latowicz

na dzień 27 listopada 2020 r.(piątek) na godzinę 10.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Latowicz 

z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2020. 
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień 
w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2021 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie gminy Latowicz.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Latowicz.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia formy i specjalności, na które dofinansowanie może być przyznawane.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
13.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
14.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16.    Zamknięcie sesji Rady Gminy.

                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                    Wiesław Świątek

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1113
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XX SESJA RADY GMINY
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020 18:01:28
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020 18:08:03
Data ostatniej aktualizacji: 19.11.2020 18:17:13
Rejestr zmian