Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr VII/56/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2019 - w sprawie wskazania lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drodze powiatowej nr 2231W w miejscowości Waliska, gmina LatowiczUchwała nr VII/55/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2019 - w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów poszechnych na okres kadencji 2020-2023Uchwała nr VII/54/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2019 - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkole i szkołach prowadzonych przez Gminę LatowiczUchwała nr VII/53/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2019 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowegoUchwała nr VII/52/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2019 rok Uchwała nr VII/51/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2019 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rokUchwała nr VII/50/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok Uchwała nr VII/49/2019 Rada Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2019 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz wotum zaufania