Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 8/2020 Wójt Gminy Latowicz z dnia 30 stycznia 2020 - w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, na rok szkolny 2020/2021Zarządzenie nr 7/2020 Wójt Gminy Latowicz z dnia 28 stycznia 2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2020 rokZarządzenie nr 6/2020 Wójt Gminy Latowicz z dnia 22 stycznia 2020 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w 2020Zarządzenie nr 5/2020 Wójt Gminy Latowicz z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert skłądanych na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Latowicz w roku 2020 oraz ustalenia regulaminu jej pracyZarządzenie nr 4/2020 Wójt Gminy Latowicz z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odbrębnymi ustawami na 2020 rokZarządzenie nr 3/2020 Wójt Gminy Latowicz z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomosci stanowiących własność Gminy LatowiczZarządzenie nr 2/2020 Wójt Gminy Latowicz z dnia 08 stycznia 2020 - w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu - I etap- dokończenie poprzez dostawę urządzeń wraz z robotami towarzyszącymi oraz rozruvh oczyszczalni" Zarządzenie nr 1/2020 Wójt Gminy Latowicz z dnia 08 stycznia 2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu - etap I wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej" oraz w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacja zamówienia