Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXII/230/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Latowicz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Latowicz.Uchwała nr XXXII/229/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.Uchwała nr XXXII/228/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.Uchwała nr XXXII/227/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2022.Uchwała nr XXXII/226/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2022.Uchwała nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - zmieniająca „Strategię rozwoju gminy Latowicz na lata 2015 – 2025”.Uchwała nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.Uchwała nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wielgolas.Uchwała nr XXXII/222/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022”.Uchwała nr XXXII/221/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia formy i specjalności, na które dofinansowanie może być przyznawane.Uchwała nr XXXII/220/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2022 – 2029.Uchwała nr XXXII/219/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2022.Uchwała nr XXXII/218/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 rokuUchwała nr XXXII/217/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033Uchwała nr XXXII/216/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2021Uchwała nr XXXII/215/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2021 - . w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania.