Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

zawiadomienie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póżn. zm.)
zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 28 grudnia 2021 r. (wtorek) na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu ul. Rynek 1, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad
ich przyznawania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

6. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2022 – 2029.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia formy i specjalności, na które dofinansowanie może być przyznawane.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wielgolas.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz oraz przekazania
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej  „Strategię rozwoju gminy Latowicz na lata 2015 – 2025”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Latowicz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Latowicz.

19. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

20. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

22. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

                                                               /-/ Przewodniczący Rady

                                                                      Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 691
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XXXII SESJA RADY GMINY LATOWICZ
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 21.12.2021 21:46:18
Data udostępnienia informacji: 21.12.2021 21:48:35
Data ostatniej aktualizacji: 21.12.2021 21:53:21
Rejestr zmian