Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 11 i § 15 Statutu Gminy Latowicz (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 10141 i poz. 12157 zwołuję LVII sesję Rady Miejskiej w Latowiczu na dzień 27 marca 2024 r. (środa) godz. 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu ul. Rynek 6A,
z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz, położonej w miejscowości Wielgolas na rzecz jej użytkownika wieczystego
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Latowicz.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Latowicz Rejon III
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Latowicz”
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz form postępowania w tych sprawach.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2024 rok
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za ścieki i osady ściekowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu
 11. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Latowicz
 12. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2024.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie
  planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Latowicz oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  i pożyczek
 17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji, tj. 26 stycznia, 19 lutego, 6 marca
 20. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 95
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Krzewska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Krzewska
Data wytworzenia informacji: 25.03.2024 12:28:22
Data udostępnienia informacji: 25.03.2024 12:29:59
Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2024 12:29:55
Rejestr zmian