Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję05 czerwca 2024, OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dotyczącej udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - likwidację urządzeń wodnych, tj. istniejących rowów drogowych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 177, 183, 184, 256, 257, 258/1, 315, 316, 324, 325, 401/2, 949/2, 950, 1004, 1093, 1094, 1103, 1104, 2019 obręb 0010 Latowicz, wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 183, 184, 448, 449 obręb Latowicz, gmina Latowicz; - wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów drogowych 177, 183, 184, 949/2, 950, 2019 obręb 0010 Latowicz, gmina Latowicz; - na przebudowę urządzeń wodnych, tj. rowu wraz z przepustem na działkach o nr ewid. 183, 2019 obręb 0010 Latowicz, gmina Latowicz; - na wykonane urządzeń wodnych, tj. wylotów na działkach o nr ewid. 183, 184, 473 obręb 0010 Latowicz, gmina Latowicz; - usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Świder14 czerwca 2024, RGOŚ.6730.83.2024.EW - Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 376 i 374 położonych w m. Budy Wielgoleskie, gm. Latowicz, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o WZ na części działki nr ew. 375/1 w m. Budy Wielgoleskie, gm. Latowicz.13 czerwca 2024, RGOŚ.6730.75.2024.EW - RGOŚ.6730.82.2024.EW - Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 331 i 333 położonych w m. Latowicz, gm. Latowicz, o wszczęciu 8 postępowań w sprawie wydania decyzji o WZ na części działki nr ew. 332 w m. Latowicz, gm. Latowicz.05 czerwca 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 496/3 Waliska05 czerwca 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 505 Waliska05 czerwca 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 147 Latowicz