Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XIX/127/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 października 2020 - w sprawie rozpatrzenia podtrzymania przez sołtysa wniosku sołectwa Waliska dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 rokuUchwała nr XIX/126/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 października 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości BudziskaUchwała nr XIX/125/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 października 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości LatowiczUchwała nr XIX/124/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 października 2020 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.Uchwała nr XIX/123/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 października 2020 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2024.Uchwała nr XIX/122/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 października 2020 - zmieniająca uchwałę nr II/13/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Latowicz.Uchwała nr XIX/121/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 października 2020 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańUchwała nr XIX/120/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 października 2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.Uchwała nr XIX/119/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 października 2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2020