Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LIII/419/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2024Uchwała nr LIII/418/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038Uchwała nr LIII/417/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2024Uchwała nr LIII/416/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038Uchwała nr LIII/415/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023Uchwała nr LIII/414/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035Uchwała nr LIII/413/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie opłaty targowejUchwała nr LIII/412/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Latowiczu na 2024 rokUchwała nr LIII/411/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Latowiczu na 2024 r.Uchwała nr LIII/410/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Latowiczu na 2024 rokUchwała nr LIII/409/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” na rok 2024 w gminie Latowicz”Uchwała nr LIII/408/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobieraniaUchwała nr LIII/407/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Latowicz, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych oraz strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w szkoleniach lub ćwiczeniachUchwała nr LIII/406/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”Uchwała nr LIII/405/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina LatowiczUchwała nr LIII/404/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłychUchwała nr LIII/403/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychUchwała nr LIII/402/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę LatowiczUchwała nr LIII/401/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie zmiany statutu Samorządowego Żłobka w Wielgolesie