Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 11 i § 15 Statutu Gminy Latowicz (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 10141 i poz. 12157 zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w Latowiczu na dzień 28 czerwca 2023 r. (środa) godz10.00 w siedzibie
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu ul. Rynek 6A, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Debata nad Raportem o Stanie Gminy za rok 2022.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Latowicza wotum zaufania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Latowicza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz
wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Latowicz.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Latowicz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Latowicz oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Latowicz i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organu uprawnionego do udzielenia tych ulg.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mrozy.

14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

16. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, tj. 16 maja 2023 r. oraz 7 czerwca 2023 r.

17. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.


Przewodniczący Rady

/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 288
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Reda
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Reda
Data wytworzenia informacji: 27.06.2023 17:25:28
Data udostępnienia informacji: 27.06.2023 17:27:02
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2023 17:27:04
Rejestr zmian