Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 29 marca 2022r. (wtorek) na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu ul. Rynek 1, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim oraz Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego oraz gminy Latowicz.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu w Gminie Latowicz.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Latowicz obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia w 2022 roku usług „opieki na odległość”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 roku na terenie gminy Latowicz.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Latowicz.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu postępowania w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Latowicz i sposobu jej rozliczania.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diety przewodniczącym organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Latowicz.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2022.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

 16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

 17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 19. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady

Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 611
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XXXIV SESJA RADY GMINY LATOWICZ
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Kacprowicz
Osoba, która udostępnia informację: Karolina Kacprowicz
Data wytworzenia informacji: 22.03.2022 14:12:32
Data udostępnienia informacji: 22.03.2022 14:15:35
Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2022 14:20:42
Rejestr zmian