Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XX/138/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie gminy LatowiczUchwała nr XX/137/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacieUchwała nr XX/136/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia formy i specjalności, na które dofinansowanie może być przyznawaneUchwała nr XX/135/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparciaUchwała nr XX/134/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy LatowiczUchwała nr XX/133/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Uchwała nr XX/132/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie określenia wysokości i stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie gminy LatowiczUchwała nr XX/131/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2021 r.Uchwała nr XX/130/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 r.Uchwała nr XX/129/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033Uchwała nr XX/128/2020 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2020.