Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr L/384/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 15 września 2023 - W sprwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033Uchwała nr L/383/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 15 września 2023 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023Uchwała nr L/382/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 15 września 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2024 r.Uchwała nr L/381/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 15 września 2023 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy LatowiczUchwała nr L/380/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 15 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy LatowiczUchwała nr L/379/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 15 września 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/160/21 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.Uchwała nr L/378/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 15 września 2023 - w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 220720W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy LatowiczUchwała nr L/377/2023 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 15 września 2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego