Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr III/22/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2024Uchwała nr III/21/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038Uchwała nr III/20/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasoUchwała nr III/19/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasoUchwała nr III/18/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacjiUchwała nr III/17/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2024 rokUchwała nr III/16/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę LatowiczUchwała nr III/15/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Latowicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.Uchwała nr III/14/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.Uchwała nr III/13/2024 Rada Miejska w Latowiczu z dnia 21 czerwca 2024 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Latowicza wotum zaufania