Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Latowicz odbędzie się III sesja Rady Gminy Latowicz z następującym, planowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przestawienie informacji Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych na temat działalności spółek wodnych na terenie Gminy Latowicz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2019-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Latowicz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2019.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
21. Zamknięcie sesji Rady Gminy.


PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ WIESŁAW ŚWIĄTEK

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2651
Podmiot udostępniający: BIP Latowicz
Nazwa dokumentu: III sesja rady gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Reda
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Reda
Data wytworzenia informacji: 17.12.2018 10:22:55
Data udostępnienia informacji: 17.12.2018 10:25:17
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2018 08:08:07
Rejestr zmian