Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 26 listopada 2021 r. (piątek) na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu ul. Rynek 1, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień
w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie gminy Latowicz.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Latowicz do stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
na rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Latowicz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samorządowego Żłobka
w Wielgolesie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Latowicz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad
ich przyznawania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

19. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                    /-/  Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 790
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XXXI SESJA RADY GMINY LATOWICZ
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 19.11.2021 18:13:14
Data udostępnienia informacji: 19.11.2021 18:18:11
Data ostatniej aktualizacji: 19.11.2021 18:13:43
Rejestr zmian