Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 11 i § 15 Statutu Gminy Latowicz (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 10141 i poz. 12157 zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Latowiczu na dzień 21 czerwca 2024 r. (piątek) godz. 13.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu ul. Rynek 6A,
z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z pracy komisji stałych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, tj. 28 maja 2024 r.
 5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za rok 2023.
 6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Latowicza wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Latowicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Latowicz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2024.
 18. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 81
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: III SESJA RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Krzewska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Krzewska
Data wytworzenia informacji: 18.06.2024 07:54:09
Data udostępnienia informacji: 18.06.2024 07:56:39
Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2024 07:54:14
Rejestr zmian