Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXVIII/194/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkasoUchwała nr XXVIII/193/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasoUchwała nr XXVIII/192/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - zmieniająca uchwałę Rady Gminy Latowicz w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji LatowiczUchwała nr XXVIII/191/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - w sprawie ustalenia opłat za ścieki i osady ściekowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w LatowiczuUchwała nr XXVIII/190/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas, stanowiących własność gminy LatowiczUchwała nr XXVIII/189/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości WielgolasUchwała nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw na terenie gminy LatowiczUchwała nr XXVIII/187/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańUchwała nr XXVIII/186/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2021 – 2033Uchwała nr XXVIII/185/2021 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 lipca 2021 - w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2021