Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr III/31/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz na 2019 Uchwała nr III/30/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2019 rokUchwała nr III/29/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy Latowicz na 2019 rokUchwała nr III/28/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr III/27/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego Uchwała nr III/26/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Latowicz "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr III/25/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na rok 2019Uchwała nr III/24/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028Uchwała nr III/23/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2019Uchwała nr III/22/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Finansowej na lata 2018-2028Uchwała nr III/21/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rokUchwała nr II/20/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy LatowiczUchwała nr II/19/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie zmiany statutu Gminy LatowiczUchwała nr II/18/2018 Rada Gminy Latowicz z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na rok 2019Uchwała nr II/17/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości WielgolasUchwała nr II/16/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowościach Latowicz i Wielgolas stanowiących własność gminy LatowiczUchwała nr II/15/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałejUchwała nr II/14/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek za pojemnik o określonej pojemnościUchwała nr II/13/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w WielgolesieUchwała nr II/12/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Wielgolesie i nadania statutuUchwała nr II/11/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie podatków od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy LatowiczUchwała nr II/10/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2019 rokUchwała nr II/9/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 r.Uchwała nr II/8/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rokUchwała nr II/7/2018 Rada Gminy z dnia 06 grudnia 2018 - w sprawie powołania Skarbnika Gminy