Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 marca 2024, RGOŚ.6733..2024.EW Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie elementów ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej w Wielgolesie w gminie Latowicz na dz. ewid. 391/1, 386/6 ob. Wielgolas.22 marca 2024, RGOŚ.6730.96.2023.EW - RGOŚ.6730.111.2023.EW - Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1969/15 i 1969/1 położonej w m. Latowicz, gm. Latowicz, o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy na dz. nr ew. 1969/14.15 marca 2024, OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w prowadzonym z urzędu postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Mińskiego z dnia 5 listopada 2013 r., znak: WS.6341.172.2013 udzielającej Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji Urządzeń Wodnych w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. piętrzenie wód powierzchniowych cieku Wodynie, za pomocą urządzeń wodnych - zastawek o zamknięciach szandorowych, zlokalizowanych w km jego biegu: 2+940, 3+380, 3+840, 4+280, 4+600, 5+150 w miejscowościach Latowicz, gm. Latowicz i Łukówiec, gm. Mrozy oraz pobór wód powierzchniowych cieku Wodynie do nawodnień użytków zielonych o łącznej powierzchni 82 ha na gruntach położonych we wsi Latowicz, gm. Latowicz i wsi Łukówiec, gm. Mrozy.14 marca 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulownym stanie prawnym - działka nr 505 Waliska12 marca 2024, RGOŚ.6730.115.2023.EW - Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 441/1 położonej w m. Dębe Małe, gm. Latowicz, o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dz. nr ew. 442/1 w m. Debe Małe, gm. Latowicz.12 marca 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulownym stanie prawnym - działka nr 326 Oleksianka12 marca 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości - działka nr 329 Oleksianka11 marca 2024, Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (ul. Leśna, Wielgolas)08 marca 2024, RGOŚ.6733.1.2024 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ew.: 1115/3, 1115/4, 1116/2, 1116/1, 1218 w m. Latowicz gm. Latowicz.07 marca 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulownym stanie prawnym - działka nr 320 Oleksianka07 marca 2024, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 317 Oleksianka