Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję17 grudnia 2021, OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ew. 1008 obręb 0010 Latowicz, gmina Latowicz, do rzeki Świder wylotem w km 61+281 jej biegu oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Latowicz decyzją Starosty Mińskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., znak: WS.6341.125.2013 na wprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ew. 1008 obręb 0010 Latowicz, gmina Latowicz, do rzeki Świder wylotem w km 61+281 jej biegu.20 grudnia 2021, Obwieszczenie Starosty Mińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej NR 2236W relacji Dębe Małe – Transbór – Starogród22 grudnia 2021, Obwieszczenie Starosty Mińskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1316W w km 10+310 wraz z dojazdami na działce o nr ewid. 1301, położonej w miejscowości Latowicz, gmina Latowicz15 grudnia 2021, OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, obręb Chyżyny; lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - mostu, obręb Chyżyny i Dębe Małe; rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Świder, obręb Chyżyny; budowę rowu przydrożnego R1 wraz z wykonaniem przepustu pod drogą i przepustu pod zjazdem, obręb Chyżyny; budowę rowu przydrożnego R2 wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami, obręb Dębe Małe; przebudowę istniejącego rowu przydrożnego R3 wraz z wykonaniem przepustu pod drogą i przepustu pod zjazdem, obręb Dębe Małe; 09 grudnia 2021, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Powiat Miński prawa własności nieruchomości o nieuregulownym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału jako działka nr 545/1, położonej w miejscowości Strachomin