Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 11 i § 15 Statutu Gminy Latowicz (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 10141 i poz. 12157 zwołuję LIV sesję Rady Miejskiej w Latowiczu na dzień 26 stycznia 2024 r. (piatek) godz. 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu ul. Rynek 6A,
z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Latowicz
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Latowicz do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2024
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Trójcy w Latowiczu na realizację zadania pn. „Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 7. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw części miejscowości w gminie Latowicz.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2024.
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, tj. 21 grudnia 2023 r.
 4. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 259
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Krzewska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Krzewska
Data wytworzenia informacji: 25.01.2024 12:12:56
Data udostępnienia informacji: 25.01.2024 12:14:58
Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2024 12:14:15
Rejestr zmian