Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Latowicz na dzień 18 czerwca 2021 r. (piątek)
na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu
ul. Rynek 1,
z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Debata nad Raportem o stanie gminy Latowicz za rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Latowicz za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2021 – 2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Latowicz na rok szkolny 2021/2022.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                         /-/  Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 933
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XXVII SESJA RADY GMINY LATOWICZ
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Wróbel
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Wróbel
Data wytworzenia informacji: 11.06.2021 15:51:02
Data udostępnienia informacji: 11.06.2021 15:57:33
Data ostatniej aktualizacji: 11.06.2021 15:57:21
Rejestr zmian