Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)
zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Latowiczu na dzień 13 lutego 2023r. (poniedziałek) na godzinę 10.00 w Domu Wiejskim w Latowiczu ul. Rynek 1, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Latowicz.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2023 rok.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Latowicz do Klastra Energii Powiatu Mińskiego.

6. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego.

7. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Latowicz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w gminie Latowicz”

10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023

12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: 21.12.2022 r.

16. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.

Przewodniczący Rady

/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 350
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Reda
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Reda
Data wytworzenia informacji: 12.02.2023 10:32:39
Data udostępnienia informacji: 12.02.2023 10:34:42
Data ostatniej aktualizacji: 13.04.2023 09:14:56
Rejestr zmian